Skip to main content

Varslingsutstyr

  • Varslingsutstyr for alle situasjoner og steder
  • Blinkende lys / Roterende lys / Fast lys 
  • Alarmhorn med 80 sirener.
  • Høyttalere for kabin eller i felt.
  • Kombinertenheter med lys og lyd.
  • Telefoner med analog eller VoIP interface.
Meldepunkter
Se produkter
Blinklys
Se produkter
Statuslys
Se produkter
Alarmhorn
Se produkter
Høyttalere
Se produkter
Kombinertenheter
Se produkter
Telefoner
Se produkter