Skip to main content

Personvernerklæring

Før du kjøper og benytter produkter og tjenester fra NOREX AS avgir du samtykke til at vi kan behandle personopplysninger om deg, og bekrefter å ha lest, forstått, og samtykker til innholdet i denne personvernerklæringen.

Personopplysninger

Personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi samler inn ved besøk på våre nettsider, og bruk av våre produkter og tjenester, og hvordan vi behandler disse.

Når du besøker våre nettsider lagrer vi dessuten automatisk informasjon om nettlesertype, Internett-tjenesteleverandør (ISP), henvisnings-/utgangssider, operativsystem, dato/klokkeslett, klikkstrøm-data og andre brukeropplysninger som en del av tjenesteanalysen vår. Disse dataene blir ikke koblet til andre opplysninger vi samler inn om deg, og er anonyme.

COOKIES

Vi bruker også cookies på våre nettsider i markedsføringsøyemed, for at besøksstatistikken skal være pålitelig, og for å øke funksjonaliteten på våre sider. For å gjøre det lettere for deg som bruker, sender vi informasjonskapsler (cookies) til nettleseren din. Denne inneholder i hovedsak sesjonsinformasjon. Vi bruker også statistikkverktøyet Google Analytics som skriver slike informasjonskapsler. Dette verktøyet bruker vi for å innhente statistikk for hvor mange brukere og sidevisninger vi har på nettsiden. Våre nettannonser (eks: Google Ads) kan også skrive slike informasjonskapsler til din nettleser, blant annet for å måle effekten av annonsene.

Som bruker av nettstedet kan du velge bort Googles bruk av informasjonskapsler ved å gå til Googles Annonseinnstillinger. Du har også muligheten til å velge bort en tredjepartsleverandørs bruk av informasjonskapsler ved å gå til bortvelgelsessiden til Network Advertising Initiative.

Din IP adresse blir også lagret ved innsendelse av skjemaer. Personlig informasjon du oppgir på nettstedet eller til oss på annen måte blir ikke distribuert til 3. parts aktører.

Personopplysninger og ansvar

Behandlingsansvarlig:

NOREX AS
v/ Siv.ing. Einar S. Huse
Fekjan 7c, 1394 Nesbru
E-post: info@norex.no
Telefon: +47 66 77 43 80

Dersom du har innsigelser med hensyn til personvern eller bruk av data som ikke har blitt behandlet på en tilfredsstillende måte kan du klage til Datatilsynet.

NOREX AS er ansvarlig for behandling av personopplysninger som gjøres i forbindelse med besøk på våre nettsider eller bestilling, administrasjon av våre produkter og tjenester, og i kontakt med oss.

NOREX AS innhenter følgende personopplysninger for å identifisere og registrere kundeforholdet og kontaktpersoner for kundeforholdet:

Fornavn, etternavn, postadresse, telefonnummer og epostadresse.

Personopplysninger lagres på:

  • servere som driftes av Pro IPS i samarbeid med Responsiv Media AS, og er lokalisert i Norge og/eller EU, med mindre annet er oppgitt.
  • servere som driftes av DUETT AS, og er lokalisert i Norge
  • servere som driftes av ADVANIA NORGE 42 AS, og er lokalisert i Norge
  • servere som driftes av Saga Regnskap og økonomi AS, og er lokalisert i NORGE.

NOREX AS plikter å slette eller rette personopplysninger som er uriktige. Personopplysninger som er feil eller mangelfulle kan bli oppdatert med opplysninger fra 3. parts registre, inkludert, men ikke begrenset til 1881.no, Posten, Bring, Kredittopplysningsbyrå (Experian), Brønnøysundregistrene eller andre offentlig tilgjengelige kilder.

Behandling av personopplysninger

Personopplysninger hentes inn for at NOREX AS skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til lov, forskrift og/eller avtale. Behandling av personopplysningene skjer innenfor rammen av til enhver tid gjeldende lov og forskrift.

Personopplysningene kan utleveres til tredjepart som NOREX AS samarbeider med, så vel innenfor som utenfor EØS- og EU-området for at vi skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til lov, forskrift og/eller avtale, og i tråd med denne personvernerklæringen.

Dersom det foreligger lovbestemt opplysningsplikt overfor offentlig myndighet vil registrerte personopplysninger bli overlevert i henhold til myndighetenes krav.

Innsyn og retting

Du har til enhver tid krav på innsyn i de personopplysninger som er registrert hos oss.

Oppbevaring og sletting

NOREX AS lagrer personopplysninger om kunder i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning. Etter endt arbeid/oppdrag vil noen personopplysninger, først og fremst kontaktopplysningene dine, bestillings- og fakturahistorikk, og kopi av korrespondanse, forbli i vårt register i den utstrekning det er nødvendig for å beskytte juridiske rettigheter eller lovgivningsmessige krav til dokumentasjon.

Dataportabilitet

Du har rett til dataportabilitet. Dette innebærer at du kan ta med deg dine personopplysninger i et maskinlesbart format.

Konfidensialitet og sikkerhet

All dataoverføring som skjer via våre nettsider er kryptert med sikkerhetssertifikat (https://). Det foreligger imidlertid ingen garanti for at noen ikke kan få tilgang til slike opplysninger, eller at de ikke blir avslørt, endret eller ødelagt ved brudd på en brannmur eller sikker serverprogramvare.

Siden ingen dataoverføringer over Internett er 100 % sikre, kan vi ikke garantere eller innestå for sikkerheten for opplysninger du sender til oss.

Dersom vi blir oppmerksom på et brudd i ett av sikkerhetssystemene, vil vi underrette deg skriftlig per epost, slik at du kan foreta nødvendige beskyttende tiltak. Ved å bruke våre tjenester eller gi oss personopplysninger, samtykker du til at NOREX AS tar kontakt med deg elektronisk vedrørende sikkerhets- og personvernsproblemer.

Sensitive og konfidensielle personopplysninger

Ingen av våre tjenester krever at du oppgir sensitive eller konfidensielle personopplysninger. Registrering av slike personopplysninger i våre systemer er ikke tillatt, og skal ikke oppgis til NOREX AS under noen omstendigheter.

I de tilfeller du blir bedt om å sende inn kopi av legitimasjon skal personnummeret sladdes.

Tredjeparts funksjonalitet og nettsider

Våre produkter og/eller tjenester inkluderer i noen tilfeller tredjeparts funksjoner, tjenester, apper og linker, fra andre leverandører og nettsteder der personvernpraksisen kan avvike fra vår. Disse tredjepartsfunksjonene kan samle inn IP-adressen din, hvilken side du besøker på nettstedet, og de kan lagre en informasjonskapsel slik at tredjepartsfunksjoner fungerer som de skal.

Tredjepartsfunksjoner kan også samle inn sensitive opplysninger, for eksempel finansielle opplysninger (kredittkort) for å ekspedere kjøp eller håndtere refusjoner, eller opplysninger om sosiale medier for å muliggjøre at du kan logge inn med din Facebook- eller Google-konto. Vi har ingen kontroll over personvernpraksisen til tredjepartsfunksjoner, og vi oppfordrer deg til å lese personvernerklæringen til enhver tredjepart du deler personopplysninger med.

Våre nettsider kan også inneholde lenker til andre nettsteder som ikke er under vår kontroll. Vi er ikke ansvarlige for personvernerklæringer eller praksis på andre nettsteder. Når du forlater våre nettsider, oppfordrer vi deg til å lese personvernerklæringen på hvert nettsted du besøker.

Endringer i personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere denne personvernerklæringen. Eventuelle endringer trer i kraft umiddelbart etter at den reviderte personvernerklæringen er lagt ut på våre nettsider. Vi oppfordrer deg til å gjennomgå denne personvernerklæringen jevnlig for å være oppdatert om eventuelle endringer.

Sist oppdatert: 29. juni 2023

Dersom du har spørsmål om personvernerklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger, kan du kontakte oss på ovennevnte kontaktinformasjon.

Vi setter pris på at du leser gjennom denne personvernerklæringen og tar personvernet ditt på alvor.