Skip to main content

IECEx

IECEx står for International Electrotechnical Commission for Explosive Atmosphere. Det er en sertifiseringsstandard for utstyr som skal benyttes i Ex-område. Standarden er utviklet av IEC – International Electrotechnical Commission. Standarden er internasjonalt anerkjent av de landene som er med i IEC, slik som de fleste landene i Europa, Canada, Australia, New Zealand, Russland, Kina, USA og Sør-Afrika.

Et IECEx-sertifikat gjør at produkter og utstyr kan handles mellom land uten at dette må testes og sertifiseres igjen. IECEx fungerer dermed som et felles sett med sikkerhetsstandarder for utsyr i eksplosivt område. Det er ikke uvanlig at norske produsenter både sertifiserer produktene sine etter ATEX-direktivet og IECEx-standarden. ATEX kreves i Europa og IECEx aksepteres i store deler av verden.

Forskjeller mellom ATEX og IECEx

Hovedforskjellen mellom ATEX og IECEx er at ATEX-sertifisering bare gjelder for land i EU mens IECEx-sertifisering aksepteres globalt..

En annen viktig forskjell mellom ATEX- og IECEx-sertifiseringer er at ATEX er lovdrevet mens IECEx er standarddrevet. Som et resultat av dette er produsenten ansvarlig for hele ATEX-sertifiseringsprosessen for produkter. På den annen side ligger ansvaret hos den eksterne sertifiseringsparten for å sikre at de nødvendige produktene er IECEx-sertifiserte.

En grunnleggende måte at ATEX skiller seg fra IECEx, er måten hver sertifisering er satt opp. IECEx-sertifiseringen består av fire ordninger: IECEx Equipment Scheme, IECEx Conformity Mark License, IECEx Services Scheme, og IECEx Certified Persons Scheme. Disse fire ordningene skal sikre at alle aspekter av produktene er i samsvar med IECEx-standarden, fra kvaliteten på selve Ex-utstyret til kompetansen til personellet som skal håndtere slikt utstyr i farlige omgivelser. På den annen side består ATEX-sertifiseringen bare av to direktiver: Produktdirektivet og Brukerdirektivet.

Avslutningsvis så kan ATEX-sertifisering være basert på en IECEx-testrapport, men en ATEX-dokumentasjon støtter ikke nødvendigvis et IECEx-sertifikat. Derfor har det blitt et vanlig bransjekrav at produkter inneholder både ATEX- og IECEx-sertifikater.

Våre leverandører leverer produkter med både ATEX-sertifikater og IECEx-sertifikater.