RF-isolator til WiFi / Radio

iSOLATE500 er en verdensnyhet! Som den første apparatsertifiserte RF-isolatoren kan den settes rett på radioen/WiFi-punktet og gir umiddelbart et egensikkert radiosignal. Fordelene med dette er mange og store:

  1. Det kan benyttes langt flere antenner enn tidligere.
  2. Krav til forlegning av antennekabelen forenkles.
  3. Signalet er IS, og kabelen kan kobles selv i drift.
  4. iSOLATE500 er apparatsertifisert, og det trengs ingen videre testing og dokumentasjon. 
iSOLATE500 kommer for frekvensbåndene 900MHz, 2400MHz og 5000MHz.
Les mer i databladet eller ta kontakt med NOREX AS.