Ethernet

Ethernetkommunikasjon, trådløse linker, WiFi og fiberoptiske kabler benyttes i økende grad i industrien og oljebransjen. Når man benytter disse teknologiene er det viktig å velge løsninger som gir stabil kommunikasjon og i tillegg ivaretar eksplosjonssikkerheten. Vi har med våre partnere mye erfaringer med dette og gode løsninger på systemer som skal benyttes i Sone 1 og 2.