Antenner

Antenner som plasseres i Ex-sone må være godkjent. Vi har antenner som er EXe-sertifisert, eller som er verifisert som Simple Apparatus. Dersom radioen din har RF IS - egensikre radiosignaler - så kan du benytte en lang rekke av direktive antenner og oppnå gode signalforhold.