Explorer PC

End of Life (EoL) -varsel!

Explorer-serien har vært i produksjon i lang tid. Teknologien den baserer seg på er gammel, og fremover vil det ikke lengre være mulig å fremskaffe alle komponenter. I tillegg vil ikke denne produktserien møte RoHS-kravene som blir obligatoriske fra og med juli 2017.

Reservedeler og reparasjonstilbudet vil være tilgjengelig til 2021. Dette kan endre seg avhengig av behovet i markedet.

MTL GECMA PC vil erstatte Explorer PC.

MTL GECMA TC vil erstatte Explorer tynnklient.
Tidslinje

Last Time Buy: 31.03 2017

Estimated end of Service: 31.12 2020